۹۶ سال بدی بود از پلاسکو و زلزله تا سانچی و هواپیمای مسافربری همه مدل بلا رو تجربه کردیم نه بابت بد بودن ما بخاطر احمق بودن مسئولین مربوطه البته! باید حرف حق زد...

بیشتر