امسال سال خوبی نبود از این باب که خیلی از بزرگان رو از دست دادیم خیلی از محبوب ها رو به خاک سپردیم اما خبر فوت “علی معلم” منو شوکه کرد!
معصوم میفرمایند : “من علّمنی حرفاً فقد صیّرنی عبداً
من از استاد علی معلم که الان دیگه باید گفت مرحوم علی معلم خیلی چیز ها یاد گرفتم پس بر گردنم حق استادی داره

خدایش بیامرزد
روحش آرام